CCCP Výroční zpráva 2021

 

Chromidotilapiine Cichlid Conservation Project

 

Limbochromis robertsi:

 
V letech 2020 a 2021 byl vývoj tohoto druhu konstantní a uspokojivý. V současné době je do projektu zapojeno celkem 12 osob z 5 evropských zemí a také Zoo Schönbrunn ve Vídni, většina z nich se na projektu podílí od jeho počátku. Celková populace čítá více než 50 dospělých jedinců, kteří jsou dobře rozděleny do párů, a něco přes 200 mláďat. Nejedná se tedy o žádný velký problém, i když by bylo žádoucí mít více chovatelů, potenciál pro rozšíření druhu tu je. To by bylo důležité i proto, že - jak bylo zjištěno během výzkumné návštěvy v prosinci 2021 - situace v terénu se výrazně zhoršila. Výskyt tohoto druh byl zjištěn pouze v jednom potoku. Mezitím byly nalezeny stopy e-DNA v druhém vodním toku, ale nejsou zde žádné důkazy o živých zvířatech. Podle kritérií IUCN je Limbochromis robertsi zcela jistě klasifikován jako „kriticky ohrožený".
 

Nanochromis minor:

 
V roce 2021 se populace tohoto druhu v Evropě během krátké doby smrštila na pouhých několik samečků. Naštěstí se však podařilo přesvědčit posledního chovatele v USA k užší spolupráci na projektu a do Evropy se tak vrátilo velké množství ryb. Populace v Evropě nyní čítá 10 samečků a 8 samiček, dále 27 mláďat, která by mohla být chována v Rakousku, a téměř 100 jedinců v USA. Širší chov v Evropě zatím není zajištěn, protože se odchov zatím podařil jen jednomu chovateli u nás, ale vzhledem k populaci je možné, že se zvířata rozdělí na více chovatelů (na projektu nyní pracuje celkem 7 osob a také Zoo Schönbrunn ve Vídni), je zde malá naděje. O konsolidaci stavu v Evropě je však ještě příliš brzy hovořit. Ani v USA rozhodně nelze hovořit o jistotě, protože tento druh chová nepřetržitě pouze jedna osoba.
 
Vedoucí projektu Anton Lamboj