Naše cíle

  • ÖVVÖ prosazuje správnou péči o akvarijní a terarijní zvířata v souladu s ochranou druhů a zvířat.
  • ÖVVÖ podporuje chov akvarijních a terarijních zvířat v lidské péči s cílem minimalizovat jejich odebírání z volné přírody.
  • ÖVVÖ odmítá upravovat akvarijní a terarijní živočichy fyzicky, chemicky, šlechtěním nebo genetickou manipulací tak, aby bylo bráněno druhově vhodnému chování a docházelo k bolesti, utrpení nebo poškození.
  • ÖVVÖ se zasazuje o odpovědnou ochranu životního prostředí, zejména o odbornou ochranu druhů a biotopů.
  • ÖVVÖ nesleduje komerční zájmy a usiluje o to, aby dobré životní podmínky a zdraví akvarijních a terarijních zvířat měly přednost před ekonomickými zájmy.
  • ÖVVÖ zastupuje zájmy organizované akvaristiky a teraristiky při politicko-legislativním a společenskopolitickém utváření názorů.
  • ÖVVÖ poskytuje další vzdělávání a informuje o tom, jak kvalifikovaně zacházet s akvarijními a terarijními zvířaty.
  • ÖVVÖ podporuje národní a mezinárodní výměnu zkušeností a věnuje se vědeckému výzkumu v oblasti zoologie a botaniky.
  • ÖVVÖ respektuje důstojnost bytosti a zprostředkovává etické hodnoty.