Výroční zpráva projektu – druhý rok

Projekt Xiphophorus – severní platy dosáhl v březnu 2020 konec svého druhého roku. Od té doby byla většina našich aktivit vážně ovlivněna pandemií Covid 19. Ohlédněme se však za uplynulým rokem.

V roce 2019 IUCN zařadila Xiphophorus couchianus a Xiphophorus meyeri na seznam vyhynulých druhů ve volné přírodě, zatímco Xiphophorus gordoni zůstává na seznamu ohrožených druhů. Není to žádné překvapení, jen oficiální potvrzení, že máme co do činění s velmi vzácnými druhy ryb.

Ryby

V období od března 2019 do roku 2020 se nám podařilo zvýšit počty všech dotčených populací kromě jedné. Počty X. gordoni a divoké formy X. meyeri se zdvojnásobily, počet skrytě žijících Xiphophorus sp. "Regio" se rozšířil ze 2 chovatelů a asi 20 jedinců na 4 chovné skupiny s více než stovkou jedinců. Celkem v projektu chováme téměř 1200 severních plat (před rokem jich bylo 700). Pozitivního trendu bylo dosaženo, i když mnozí chovatelé měli potíže a dokonce o své ryby přišli. Na druhou stranu jsme zcela ztratili Xiphophorus sp. "Apodaca", který byl chován pouze v jedné skupině.

Účastníci projektu

Naše síť se rozrostla z 18 na 23 členů z osmi zemí. Noví členové by ideálně měli bydlet v rozumné vzdálenosti od jiného člena, abychom mohli těsněji spolupracovat a každý měl poblíž někoho, kdo mu pomůže, vymění ryby atd.. Účelem projektu je vybudovat síť, která může zůstat propojená a ne jen rozdávat ryby. Zájemců o zapojení do projektu je stále více, ale vzhledem k tomu, že jsme loni přišli o hodně ryb, musíme být velmi opatrní, abychom skupiny nerozdělili příliš brzy.

Informace

Další informace o platě severní a/nebo projektu byly zveřejněny ve francouzském časopise Le Vivipare, německém časopise Aquaristik Fachmagazin (266, 268) a v Nieuwsbrief Aquariumvereniging Black Molly Mai/2019 (Nizozemsko). Na konci roku 2019 jsme vydali "Příručku chovu severní platy ", která je výsledkem spolupráce několika členů projektu. Stáhnout si ji můžete pod tímto odkazem: http://xiphophorus.info/files/XNP_husbandry_manual.pdf

Projekt

Ráda bych poděkovala všem členům za jejich aktivní účast a ochotu pomáhat. I když někdy trvá trochu déle, než se skutečně setkáme nebo než se najde příležitost k přenosu ryb, všichni jsou trpěliví. A neustále rozšiřujeme síť a naplňujeme účel projektu.

Plány do budoucna

Musíme se poučit z vlastních chyb - mnozí z nás měli těžký rok a přišli o ryby, někdy i o celé skupiny, kterým se předtím dařilo. Musíme pečlivěji rozdělovat skupiny - a jednat dříve, když se něco pokazí. Měli bychom sdílet více informací o nemocech a možnostech léčby. Rádi bychom opět získali Apodaca a ponechali si je. Měli bychom najít více zájemců o akvaristiku, abychom měli více skupin, nejlépe v dojezdové vzdálenosti. A my bychom se neměli vzdávat.

Ještě jednou bych ráda poděkovala všem členům projektu. Zachraňujete vzácné druhy před vyhynutím!

 

Markéta Rejlková

26.7.2020, Ostrava, Česká republika

ÖVVÖ Conservation Projekt