Výroční zpráva projektu – třetí rok

Shrňme třetí rok projektu Xiphophorus – severní platy: Covid-19 ovlivnil naše životy a samozřejmě i naše projektové aktivity. Většinu času bylo jen stěží možné cestovat a setkávat se, a tak nebylo mnoho transferů ryb. Hodně jsme se ale naučili a v mnoha ohledech se zlepšili.

Ryby

Je na čase zveřejnit počty chovaných ryb a jak se jejich stav od začátku našeho projektu vyvinul. Zde jsou čísla ze začátku roku 2019, 2020 a 2021:

Xiphophorus meyeri Spotted: 434 - 645 - 1145

Xiphophorus meyeri Wild Type: 93 - 180 - 109

Xiphophorus couchianus: 114 - 180 - 438

Xiphophorus gordoni: 29 - 63 - 56

Xiphophorus sp. "Apodaca": 12 - 0 - 0

Xiphophorus sp. "Regio": 19 - 110 - 83

Naše výsledky jsou smíšené, největší neúspěch byly "Apodaca", které jsme ztratily. Najít je kdekoli na světě je velmi složité, ale pracujeme na tom.

Na druhou stranu celkový počet jedinců chovaných našimi členy neustále roste: po 1. roce 701, po 2. roce 1178 a v současné době 1831.

Xiphophorus meyeri překročil tisícovou hranici a Xiphophorus couchianus za poslední rok svůj počet více než zdvojnásobil. To jsou pozitivní příklady a my se musíme zaměřit na zlepšení chovu i ostatních druhů, protože se stále potýkáme s příliš mnoha problémy. Některé chovné skupiny byly kvůli zdravotním problémům zredukovány nebo dokonce zcela ztraceny.

Účastníci projektu

Počet členů projektu také roste, i když ne tak rychle kvůli komplikacím s cestováním. V současné době máme 28 členů (loni jich bylo 23) z osmi zemí. Naši noví členové jsou z Rakouska, České republiky, Francie a Maďarska. Jak už jsem psala loni - musíme být velmi opatrní při rozdělování chovných skupin a každá počáteční kolonie by měla být přiměřeně velká, ne jen jeden nebo dva páry. Začínáte-li s větším počtem zvířat, zvyšuje se jejich šance na přežití a rozmnožování. Nesnažíme se tedy do projektu zapojit co nejvíce členů.

Informace

Nebyly vydány žádné nové významné publikace týkající se naší činnosti nebo severní platy obecně. Proběhla však živá výměna zkušeností a nejdůležitější informace budou shromážděny pro budoucí verze "Příručky chovu severní platy".

Projekt

Myslím, že v loňském roce, kdy bylo všechno ještě těžší než obvykle, si většina z nás opravdu uvědomila, jak cenné je setkávat se s ostatními lidmi, sdílet s ostatními akvaristy své zkušenosti, ryby, naděje nebo neúspěchy. Protože to bylo téměř nemožné, byl zdůrazněn účel našeho projektu. Síla takové sítě se ukázala jasně - ti, kteří o své ryby přišli, je nemohli nahradit. Ti, kteří byli velmi úspěšní, museli zajistit další nádrž pro severní platy, aby je udržela, dokud krize Covid 19 nepomine. Všichni jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, o čem je záchovný chov: udělejte vše pro to, aby ryby byly zdravé a prospívaly, a podělte se o ně s důvěryhodnou osobou, když je to bezpečné.

Plány do budoucna

Pro náš čtvrtý ročník máme dva hlavní cíle:

1. zlepšit chov a předcházet/řešit zdravotní problémy, které postihují naše ryby. Musíme identifikovat nejčastější problémy a řešit je v "Příručce chovu severní platy".

2. nalezení Xiphophorus sp. "Apodaca". Chceme přinejmenším ověřit aktuální počet přežívajících ryb a navázat bližší kontakt s jejich chovateli.

 

Ještě jednou bych ráda poděkovala všem členům projektu. Chráníte vzácné druhy před vyhynutím!

 

Markéta Rejlková

6.3.2021, Ostrava, Česká republika

Xiphophorus – Northern Platyfish