Založení společnosti Xiphophorus Working Group

Několik účastníků projektu ÖVVÖ Xiphophorus - Northern Platyfish se 1. -3.10.2021 v Zoo Ostrava sešlo při založení nové pracovní skupiny Xiphophorus Working Group. Tato nová iniciativa si klade za cíl vytvořit dostatečné záložní ex situ (akvarijní) populace všech druhů Xiphophorus s různým stupněm naléhavosti.

Navazujeme na zkušenosti z projektu XNP, kde jsme dokázali vytvořit síť nadšených chovatelů a výrazně zvýšit ex situ populaci ohrožených severních plat. Rovněž se nám dařilo šířit poznatky o této skupině ryb a vzbudit zájem mezi akvaristy. Projekt ÖVVÖ XNP bude i nadále severním platám věnovat zvláštní pozornost.

Setkání vedlo také k významným přesunům ryb: 20 X. meyeri přicestovalo z Maďarska do České republiky, 120 X. couchianus odešlo z České republiky do Německa, Nizozemska, Belgie a Francie a 45 X. meyeri se stěhovalo z Francie do Belgie. Gratulujeme úspěšným chovatelům a děkujeme za pomoc všem zúčastněným!

Založení společnosti Xiphophorus Working Group