Zdá se, že rok 2020 je rokem Xiphophorus couchianus

Tato malá ryba je ve volné přírodě vyhynulá již více než 50 let. Je pravděpodobně nejoblíbenější ze severních plat zařazených do projektu Xiphophorus – severní platy, přesto není nejrozšířenější. Letošní rok byl však pro naše chovatelské úsilí velmi úspěšný.

Na obrázku je část naší populace v Ostravě (Česká republika) v březnu 2019. Tento druh zde chováme již řadu let, ale naší populaci se příliš nedařilo a neměli jsme žádné samečky. A právě zde nám pomohl projekt - od jiného člena projektu z Německa jsme získali 16 jedinců X. couchianus (děkujeme, Michaeli). Jednalo se o potomky naší vlastní populace, která před několika lety přišla do Německa přes Rakousko. Během roku 2019 se nám podařilo je rozmnožit a přivézt několik potomků do Rakouska, ale nejdůležitější bylo vybudovat silnou základnu vlastní populace. V současné době ostravská zoo a další místní členové projektu chovají více než 300 zvířat X. couchianus.

Rok 2020 není příznivý pro cestování, takže jsme nashromáždili poměrně hodně ryb, aniž bychom je mohli dopravit k jinému členu. Těšíme se však na rok 2021 s nadějí, že se setkáme s dalšími zodpovědnými akvaristy a podělíme se o naše ryby. Musíme si navzájem pomáhat a pokračovat v rozumném rozdělování ryb - to je hlavní myšlenka záchovných projektů ÖVVÖ.

Xiphophorus couchianus Ostrava 2019