Výroční zpráva projektu XNP – rok 4.

Projekt Xiphophorus – Northern Platyfish má za sebou čtvrtý rok. Ve druhé polovině tohoto období jsme se dokázali vzpamatovat z omezení kvůli pandemii Covid-19 a téměř se vrátit k obvyklému fungování. Setkávání a cestování bylo stále velmi omezené, ale podařilo se uskutečnit alespoň jeden velký přesun ryb ze střední Evropy na západ a distribuovat X. couchianus mezi několik chovatelů ve Francii, Německu, Belgii a Holandsku. Proběhly i další menší přesuny mezi jednotlivými chovateli.

Celkově to byl rok dalšího rozšiřování projektu – připojily se další instituce (zoologické zahrady a veřejná akvária) – a konečně také došlo k založení Xiphophorus Working Group na základě našeho projektu.

 

Ryby

Zde jsou počty chovaných ryb a jejich vývoj od začátku našeho projektu (k začátku roku 2019, 2020, 2021 a 2022):

Xiphophorus meyeri Spotted:            434 - 645 - 1145 - 1436

Xiphophorus meyeri Wild Type:        93 - 180 - 109 - 37

Xiphophorus couchianus:                  114 - 180 - 438 - 664

Xiphophorus gordoni:                        29 - 63 - 56 - 18

Xiphophorus sp. "Apodaca":             12 - 0 - 0 - 0

Xiphophorus sp. "Regio":                  19 - 110 - 83 - 86

Celkový počet ryb:                            701 - 1178 - 1831 - 2241

Pozitivní trend pokračuje u X. meyeri (skvrnitá forma) i X. couchianus, zatímco u divokého typu X. meyeri nemáme tak dobré výsledky – opět byly ztraceny některé chovné skupiny a pouze jeden člen projektu nadále udržuje prosperující chov. V reakci na to jsme založili několik smíšených skupin, kde doufáme, že budeme křížit skvrnitou a divokou formu. Divoká forma je recesivní a my musíme tento kmen udržet v genetickém fondu (i kdyby gen nesla skvrnitá ryba).

Kromě toho se neustále potýkáme s efektivitou chovu X. gordoni. V současné době nám zůstává pouze jedna chovná skupina, její stav se však zlepšil a je třeba se na tento druh zaměřit. Je velmi citlivá na Mycobacterium a boj s touto infekcí byl jednou z našich priorit pro čtvrtý rok projektu. Stávající populace se zdá být stabilní a odolnější, ale této otázce se musíme dále věnovat.

Xiphophorus sp. "Apodaca" byla pro tento rok druhou prioritou a můžeme jen potvrdit, že tato ryba je nyní ztracena v Evropě a velmi pravděpodobně také v Mexiku.

 

Lidé

V současné době má projekt 42 členů (oproti 28 v předchozím roce) z devíti zemí. Zaznamenali jsme nábor nových členů především z Francie, Německa, České republiky a Velké Británie. Přibyly k nám nové instituce: Zoo Lipsko, Tierpark Berlin, Zoo Rotterdam a Aquarium Tropical Paris.

 

Informace

Některé instituce umístily severní platy do expozičních nádrží a publikovaly vzdělávací materiály o našem ochranářském úsilí, zejména Zoo Lipsko z Německa. V několika evropských zemích, zejména ve Francii, byly publikovány zajímavé články o severních platách, jejich ochraně a/nebo chovu.

V neposlední řadě jsme publikovali aktualizovanou verzi “Northern Platyfish Husbandry Manual” (Příručky chovu severních plat), která slouží jako koncentrovaný přehled našich znalostí a zkušeností.

 

Projekt

Velmi důležitým milníkem našeho projektu bylo ustavující setkání Xiphophorus Working Group v říjnu 2021, které bylo uspořádané v Zoo Ostrava společně s výroční konferencí Goodeid Working Group. Konečně jsme se po dlouhé době mohli potkat osobně a diskuse o ochraně rodu Xiphophorus byla velmi zajímavá a přínosná. XWG bude pracovat na podobných principech jako projekt XNP, který zůstává nadále pod vedením ÖVVÖ. Projekt XNP jasně ukázal, že spolupráce chovatelů z různých zemí je možná a přináší pozitivní výsledky. Využili jsme této příležitosti k distribuci ryb, což bylo po dlouhé přestávce velmi potřebné.

Nedochází k žádné změně finančního stavu, tzn., že veškeré náklady hradí příslušní členové individuálně a zůstatek projektu je nulový.

Novým zástupcem vedoucího projektu byl jmenován Torsten Friedrich z Německa. Tato pozice byla dosud neobsazena. Torsten je jedním z prvních členů projektu XNP od března 2018, má zkušenosti s chovem několika druhů severních plat a jeho pozitivní přístup byl vždy nápomocný.

 

Budoucí plány

Chceme pokračovat v řešení problému infekce mykobakteriemi a celkového zdravotního stavu (zejména u X. gordoni), začlenit projekt XNP do nové Xiphophorus Working Group a navázat spolupráci s mexickým partnerem na prozkoumání možné podpory ochrany severních plat v jejich domovině.

 

Chci ještě jednou poděkovat všem členům projektu XNP. Chráníte vzácné druhy před vyhynutím!

 

Markéta Rejlková

8.5.2022, Ostrava, Česká republika

ÖVVÖ conservation project