Výroční zpráva projektu XNP – rok 5.

Po pěti letech existence projektu se můžeme trochu více ohlédnout za našimi zkušenosti a zhodnotit, jak je tento formát úspěšný. Stručně řečeno: funguje to! Nedokážeme sice zabránit tomu, abychom přišli o některé ryby. O mnoho ryb, meziročně jsou rozdíly třeba i ve stovkách jedinců. Ale je skvělé vidět, jak se mapa chovatelů, kteří se intenzivně věnují severním platám, rozšiřuje a zahušťuje. Dostali jsme tyto druhy do několika evropských zemí, kde před pěti lety nebyly vůbec chovány – teď jich tam jsou stovky a počet chovatelů stoupá. Každý zájemce o X. meyeri nebo X. couchianus je může získat a zapojit se do projektu. Někdy musí trochu počkat, když jsou vzdálenosti příliš velké, ale tyto druhy máme a udržujeme v bezpečných počtech. Oba druhy jsou v přírodě vyhynulé a my víme, že se na náš  projekt můžeme spolehnout, že je „uhlídáme“.

Základní principy takto řízeného záchranného chovu se osvědčují. Pomoc koordinátora s přesuny ryb je užitečná, v případě potřeby jednoduše dostanete kontakt na chovatele, který má přebytky. Komunikace přinejmenším ohledně ročního sčítání je naprosto nutná, právě ze zpětné vazby jednotlivých akvaristů můžeme skládat obrázek rostoucí populace a mít tak jistotu, že „severních plat je dost“.

 

Ryby

Zde jsou počty chovaných ryb a jejich vývoj od začátku našeho projektu (k začátku roku 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023):

Xiphophorus meyeri Spotted:            434 - 645 - 1145 - 1436 - 1072

Xiphophorus meyeri Wild Type:        93 - 180 - 109 - 37 - 210

Xiphophorus couchianus:                  114 - 180 - 438 - 664 - 765

Xiphophorus gordoni:                        29 - 63 - 56 – 18 - 27

Xiphophorus sp. "Apodaca":             12 - 0 - 0 – 0 - 0

Xiphophorus sp. "Regio":                  19 - 110 - 83 – 86 - 49

Celkový počet ryb:                              701 - 1178 - 1831 - 2241 - 2123

Větší pokles jedinců nastal u základní formy X. meyeri, bylo to způsobené tím, že několik chovatelů přišlo zcela nebo z větší části o svoje ryby. Noví chovatelé ale přibyli, takže jich oproti 26 v roce 2021 bylo na konci roku 2022 dokonce 28. Zadařilo se nám s X. meyeri Wild Type (forma bez fleků), kde jsme vytvořili další funkční a velmi plodnou skupinu. U X. gordoni to vypadá, že čísla opět stoupají, ale z většiny (25 jedinců) jde o jednu zcela novou skupinu. Snad se bude dařit odchov. V případě X. sp. "Regio" došlo k velkému poklesu jedinců kvůli tomu, že jsme přišli (viz níže) o člena, který držel většinu těchto ryb. Další vývoj je ale slibný, zbývající ryby se množí.

 

Lidé

Oproti loňskému roku, který jsme uzavřeli s 42 členy, nás bylo na konci roku 2022 opět o hodně více: 51. V rámci závěrečného sčítání ryb jsme ale u několika akvaristů došli k závěru, že jejich další účast je zbytečná – žádné severní platy nechovají. To není rozhodující kritérium pro účast v projektu, ale pokud tito lidé nemají zájem komunikovat a dál se věnovat severním platám, dohodli jsme se na ukončení jejich členství. Tento úbytek se však projeví až v dalším roce.

Noví členové jsou z České republiky (včetně dvou zaměstnanců Zoo Ostrava figurujících jako soukromí chovatelé a také Zoo Plzeň), Polska (vůbec první chovatel z této země), Francie, Rakouska, Německa, Maďarska a Velké Británie (zoo Tropiquaria).

 

Informace

Na stránkách Xiphophorus Working Group (https://xipho.org/) byl zveřejněn první profil druhu (X. meyeri) a první profil biotopu (Múzquiz, lokalita X. meyeri) s detailními údaji a fotografiemi. Ve zpřístupňování podobných informací široké akvaristické veřejnosti chceme dál pokračovat.

Projekt XNP byl také představen na mezinárodním setkání akvaristů v Německém Thannhausenu v srpnu 2022, které bylo věnované záchranným chovům. Video z přednášky (v němčině) je dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=Tx2xBQOqrbM

 

Projekt

V rámci projektu jako celku došlo ke dvěma významným událostem. Nejprve jsme byli nuceni úplně poprvé vyloučit člena za to, že prodával ryby. Místo toho, aby je nabídl ostatním členům projektu a pomohl je tak udržet ve skupině lidí, kteří spolupracují, je prodal mimo projekt. To je hrubé porušení pravidel, o to horší, že šlo o X. sp. "Regio" – tato ryba může být v přírodě již vyhynulá, takže každý jedinec je velmi cenný. Zároveň může snadno dojít k záměně s jinými platami, takže spolehlivost zdroje, odkud ryby získáme, je klíčová – ryby mimo projekt nejsou důvěryhodné a z tohoto pohledu jsou „ztracené“, leda bychom zpětně ověřovali jejich genetiku. O co jednodušší je namnožit si je a sdílet mezi lidmi, kteří spolupracují a znají se… Porušení pravidel a prodávání ryb za zády ostatních je bohužel špatnou vizitkou projektu a může poškodit pověst soukromých chovatelů, ale věříme, že rázným vyřešením v souladu s pravidly jsme udělali maximum pro nápravu škod.

Zadruhé, zástupci Zoo Ostrava a Aquarium tropical Paris (obě instituce jsou členy projektu XNP) získali grant od European Union of Aquarium Curators, díky kterému mohou v příštím roce zahájit spolupráci s novým mexickým partnerem, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Půjde samozřejmě hlavně o severní platy!

Nedochází k žádné změně finančního stavu, tzn. veškeré náklady hradili příslušní členové individuálně a zůstatek projektu je nulový.

 

Plány do budoucna

V roce 2023 významně pokročíme ve výše zmíněné spolupráci s UANL přímo v Mexiku. Po celý rok budeme pracovat se studenty a zaměstnanci univerzity. Součástí této spolupráce je i návštěva lokalit všech severních plat (a také X. sp. "Regio"), zkoumání možnosti výhledově některé druhy reintrodukovat a v neposlední řadě i podniknutí prvních kroků pro návrat X. meyeri do jejich domoviny, zatím alespoň do záchranných akvarijních chovů (tento druh v Mexiku vůbec není). Ryby, které společně máme v projektu XNP, jsou samozřejmě nutným předpokladem proto, abychom o něčem takovém mohli vůbec uvažovat.

Mimo to probíhá sběr vzorků pro výzkum mykobakterií u obou druhů vyhynulých v přírodě (X. meyeri a X. couchianus). Věříme, že se nám podaří pokročit v chovu X. gordoni. Rádi bychom také zvýšili počet jedinců (i chovatelů) dalších méně zastoupených ryb: bezfleké formy X. meyeri a X. sp. "Regio".

 

Na závěr chci tak jako každoročně znovu poděkovat všem členům projektu XNP. Chráníte vzácné druhy před vyhynutím!

Markéta Rejlková

24.5.2023, Ostrava, Česká republika