Moliwe River

Řeka Moliwe

Město a stejnojmenná řeka Moliwe leží na jihozápadě Kamerunu (4° 03' 59" s. š.; 9° 14' 48" v. d.). Řeka protíná silnici z Victorie do Kumby mezi městy Moliwe a Mile 4 a je popisována jako 80 cm hluboký a až čtyři metry široký vodní tok (LINKE & STAECK 2002). Ve zmíněné literatuře jsou pro řeku uváděny následující hodnoty vody: měkká voda (cca 130 µS/cm; 4° GH, 3° KH) a mírně zásadité pH 7,6 s teplotou 26 °C (LINKE & STAECK, 2002).

řeka Moliwe lemovaná palmami olejnými

Zatímco LINKE & STAECK (2002) popisují okolní krajinu jako „plantáže a druhotné lesní plochy", LUCANUS (2008) líčí řeku jako zastíněný pralesní tok s většími stinnými stromy. Poslední uvedený popis se musí týkat vyšších úseků, protože vlastní pozorování (FISCHER & SEIDEL, 2009) v blízkosti výše zmíněné silnice odhalilo pouze plochu s výsadbou a břeh vykazoval nízký travní porost. Zalesněná oblast nebo dokonce větší stromy zcela chyběly. Měření čisté a bezbarvé vody v roce 2008 ukázalo pH 8,0, vodivost 222 µS/cm a teplotu 26,5 °C. Proud v mělké vodě tohoto úseku řeky (cca 50 cm) byl silný a nedovoloval usazování sedimentů na kamenech a rostlinách.

Pelvicachromis kribensis "Moliwe" (samička)

Vzhledem k rozdílné síle proudů bylo možné identifikovat dvě jasně odlišitelná rybí společenstva: ve středu řeky Benitochromis nigrodorsalis, Procatopus similis a tři druhy Barbus (B. callipterus, B. camptacanthus, B. thysii), zatímco v oblasti břehových porostů Pelvicachromis kribensis "Moliwe", Epiplatys infrafasciatus rathkei a Chromaphyosemion splendopleure. V obou oblastech byla nalezena jedna kreveta velkoramenná (Macrobrachium sp.).

řeka Moliwe

Různé popisy okolní krajiny ukazují obrovskou změnu. Původní prales se nachází pouze ve vyšších polohách. Dokonce i druhotné lesní plochy ustoupily plantážím palmy olejné, které viditelně zabírají stále více místa. Oblast kolem hory Mount Cameroon je zčásti pokryta monokulturami palem olejných. Uwe Werner (ústní sdělení z roku 2017) uvádí, že voda v řece Moliwe se zakalila a v celé oblasti se rozrostly řasy. Obojí je typickým znakem (eutrofního) vodního útvaru zatíženého živinami. Příčinou je nedostatek přilehlých, hustých porostů původních rostlin, jejichž kořeny brání erozi půdy a tím i přísunu živin. Přilehlé monokultury vyžadují intenzivní údržbu, která pravděpodobně zahrnuje i používání pesticidů. Ty pak narušují biologickou rovnováhu nebo mají dokonce smrtící účinek na mikroorganismy, které tvoří základ potravního řetězce ve vodním útvaru. Současně se v postižených vodách zvyšuje koncentrace sinic, což vede k narušení kyslíkové rovnováhy a má značné negativní důsledky pro zooplankton a ryby. V důsledku toho dochází k poklesu biologické rozmanitosti.

Chromaphyosemion splendopleure Moliwe (sameček)

 

Vedoucí projektu: N.N.   E-mail: 

 

Účastníci projektu:

Klimahaus Bremerhaven (D)    Krisztián Barna (HU)    Lutz Fischer (D)    Tamás Gergácz (HU)  
Jens Helemann (D)    Kossuth Lajos Gimnázium Goodeid Projekt (HU)    Zsolt Németh (HU) 
Zoo Aquarium Berlin (D)    Zoo Leipzig (D)    Tropicarium-Oceanárium Budapest (HU)  
Zoltán Tunner (HU)    László Sárközi (HU) 

E-mail projektu: moliwe@oevvoe.org

Partneři projektu:

Klimahaus Bremerhaven    Tropicarium Budapest

Aquarium Berlin     Zoo Leipzig   KLG Goodeid Project

 

Zpravodajství

Moliwe River Projekt

Zpráva o projektu Řeka Moliwe v tisku

17.11.2019 - 09:59

Výzva na našem webu pro nové členy byla úspěšná, díky úsilí Márka Lizizcaie a velmi dobré spolupráci Klimahausu Bremerhaven (Lina-Kristin Arnskötter), Zoo Lipsko (Ulrich Grassl) a Zoo Budapešť...

weiterlesen
Moliwe River ÖVVÖ

Zahájení záchovného projektu „Řeka Moliwe“ 01. března 2019

12.03.2019 - 09:10

Iniciativa pro řeku Moliwe v Kamerunu vyzývá k účasti

Biolog Lutz Fischer z Klimahausu Bremerhaven nyní oficiálně zahajuje záchovný projekt ÖVVÖ „Řeka Moliwe", který vede...

weiterlesen