Allotoca - Mesa Central

Allotoca – Mesa Central

  Mesa Central v Mexiku je baštou podčeledi Goodeinae (mexických gudejů) z čeledi Gudeovití. Přibližně tři čtvrtiny ze 40 druhů žijí v této oblasti o rozloze 250.000 km². Zároveň je tento region centrem mexického zemědělství a sídlem četných průmyslových zařízení. Hnojiva, pesticidy, odpadní vody z průmyslových podniků, potřeba vody ve velkých městech a osídlení řek nepůvodními druhy ryb a raků vedly v posledních dvou desetiletích k masivnímu úbytku původních rybích populací. U některých druhů to vedlo ke ztrátě populace o 75 %, jiné druhy ztratily velkou část svého životního prostředí. Tento proces stále probíhá.

Laguna Zacapu

  Rod Allotoca se sedmy druhy a jeho sesterský rod Neoophorus s jedným druhem patří mezi nejvíce postižené zástupce čeledi. Allotoca goslinei zcela vymizela ze svého jediného známého prostředí na přelomu tisíciletí a v současnosti je chována pouze v akváriích. Allotoca diazi a meeki dnes obývají jen malé okrajové oblasti svého původně velkého areálu rozšíření a zbývající populace druhů Allotoca maculata a Neoophorus regalis silně trpí znečištěním jejích biotopů. Zdá se, že populace Allotoca catarinae a zacapuensis jsou poměrně stabilní, ale jejich původ je v prvním případě omezen na dva úseky řeky v blízkosti velkého města a v druhém případě na jezero a izolovaný pramen. Pouze Allotoca dugesii se zdá být rozšířenější, ale tento druh se vyskytuje nejméně ve čtyřech geneticky izolovaných populacích a na většině známých lokalit je nízká hustota jedinců. Znečištění, eutrofizace a nepůvodní druhy ryb vedly k úbytku populace tohoto druhu o více než 75 %.

Allotoca zacapuensis (male)

  To vše nesvědčí nic dobrého pro budoucnost těchto dvou druhů. Proto jsme se rozhodli založit záchovný projekt pro skupinu mexických gudejů. Jelikož realizace projektu pro osm druhů může být pro jednu osobu velmi náročná, padlo rozhodnutí rozdělit tento projekt na dva dílčí projekty. Jeden projekt nese název Lined Allotoca and Neoophorus Project (LANP) a zahrnuje Allotoca dugesii, goslinei, maculata a Neoophorus regalis, druhý se jmenuje Banded Allotoca Project (BAP) a zabývá se Allotoca catarinae, diazi, meeki a zacapuensis. Každý dílčí projekt vede vedoucí projektu a jeho zástupce. Cílem projektů je dosáhnout stálé populace alespoň 400 jedinců každého druhu a rozdělit tuto populaci mezi nejméně 10 různých účastníků. Jakmile bude tento cíl o 20% (80 individuí) překročen, může být tento přebytek rozdělen dalším účastníkům. Rozhodnutí o distribuci ryb náleží vedení projektu příslušného dílčího projektu. Příslušní účastníci budou poté osobně osloveni vedením projektu dílčího projektu s přesnými pokyny. To neznamená, že tento přebytek musí být rozdělen, pouze se oslovenému účastníkovi otevírá možnost takto učinit. Na druhou stranu pokles pod 70% populace (méně než 280 kusů) je výzvou k intenzivnímu chovu za účelem doplnění populací. Roční odhady populací tvoří základ pro rozhodnutí a pokyny vedoucího dílčích projektů.

Allotoca dugesii (male)

  Oprávněnost zařazení těchto osmi druhů do záchovného projektu ÖVVÖ je jednoznačně dána jejich stavem ohrožení, určený IUCN (International Union for Conservation of Nature). V abecedním pořadí:

Allotoca catarinae: Critically Endangered (CR)    https://www.iucnredlist.org/species/191694/47097611

Allotoca diazi: Critically Endangered (CR)    https://www.iucnredlist.org/species/169372/1274613

Allotoca dugesii: Endangered (EN)    https://www.iucnredlist.org/species/191695/1998425

Allotoca goslinei: Extinct in the Wild (EW)    https://www.iucnredlist.org/species/191696/1998432

Allotoca maculata: Critically Endangered (CR)    https://www.iucnredlist.org/species/881/3147389

Allotoca meeki: Critically Endangered (CR)    https://www.iucnredlist.org/species/191697/1998439

Allotoca zacapuensis: Critically Endangered (CR)    https://www.iucnredlist.org/species/191699/1998453

Neoophorus regalis: Critically Endangered (CR)    https://www.iucnredlist.org/species/191698/1998446

River at Opopeo

  Všechny tyto druhy představují pouze jednotku „Evolutionary Significant Unit" (ESU), což znamená, že v rámci těchto druhů nacházíme pouze jednu fylogenetickou linii. Výjimku tvoří Allotoca maculata, kde jsou uvedeny dvě jednotky ESU, a Allotoca dugesii se čtyřmi. Všechny tyto jednotky ESU jsou považovány za samostatné druhy, a proto by měly být uvedeny odděleně, a rovněž by měl být pro všechny tyto druhy zvlášť dosažen počet 400 jedinců. Zatím se nachází pouze jedna jednotka ESU Allotoca maculata (Allma2) a dvě Allotoca dugesii (Alldu 1 a Alldu4). Podrobnější informace o jednotkách ESU (rozšíření, stav ohrožení atd.) jednotlivých druhů naleznete na webových stránkách GWG (www.goodeidworkinggroup.com). Totéž platí pro informace o druhu, doporučení k chovu a další informace:

Allotoca catarinae: http://www.goodeidworkinggroup.com/allotoca-catarinae

Allotoca diazi: http://www.goodeidworkinggroup.com/allotoca-diazi

Allotoca dugesii: http://www.goodeidworkinggroup.com/allotoca-dugesii

Allotoca goslinei: http://www.goodeidworkinggroup.com/allotoca-goslinei

Allotoca maculata: http://www.goodeidworkinggroup.com/allotoca-maculata

Allotoca meeki: http://www.goodeidworkinggroup.com/allotoca-meeki

Allotoca zacapuensis: http://www.goodeidworkinggroup.com/allotoca-zacapuensis

Neoophorus regalis: http://www.goodeidworkinggroup.com/neoophorus-regalis

 


Allotoca-Mesa Central, Lined Allotoca and Neoophorus (LANP)

Vedoucí projektu: Jože Vrbančič (SLO)           Email: joze.vrbancic@gmail.com

Zástupce vedoucího projektu: Fabien Liberge (F)  Email:fabienliberge@orange.fr

Allotoca-Mesa Central, Banded Allotoca (BAP)

Vedoucí projektu: Torsten Friedrich (GER)      Email: tfr.de2013@gmail.com

Zástupce vedoucího projektu: Márk Liziczai (HU)  Email: klg.goodeid@gmail.com

 

Účastníci projektu:
Krisztián Barna (HUN)    Henrik van Bennekom (NLD)    Detlev Bork (GER)    Gabriele Calì (ITA) 
Tamara Canalejas - Bristol Zoo Garden (GBR)    Kell Eradus (NLD)    Benedikt Feldmann (GER) 
Torsten Friedrich (GER)     Tamás Gergácz (HUN)    Arjan de Graaf (NLD)    Jan Hammelmann (GER)  
Melinda Kállai - SÓSTÓ Zoo (HUN)    Nigel Hunter (GBR)    Rafael Kölzer (POR) 
Helga Kury (AUT)    Fabien Liberge (FRA)    Holger Liedtke (GER)    Milan Murko (SLK)  
Chris Neal (USA)    Kevin Neves - Bowling Green State University (USA) 
Michael Köck - Haus des Meeres (AUT)    Kossuth Lajos Gimnázium Goodeid Projekt (HUN)  
Ken Jarle Olsen (DEN)    Andrew Piorkowski (USA)    Marko Ravnik (SLO)    Greg Roebuck (GBR)  
Michael Schulze (GER)    John H. Shreve (USA)    Shaun Stevens - Tropiquaria Zoo (GBR)  
Hannah Thomas - Chester Zoo (GBR)    Andreas Tveteraas (NOR)    Dávid Urbányi (HUN)  
Tiago Vieira (POR)     Jože Vrbančič (SLO)    Sebastian Wolf (GER)    Miran Zupevc (SLO) 

E-mail projektu: contact-allotoca@conservation.oevvoe.org

Partneři projektu:

Logo Haus des Meeres KLG Goodeid Project  Logo SÓSTÓ Zoo
 Logo GWG Logo Chester Zoo  Tropiquaria Zoo
 Bristol Zoo Gardens    

Zpravodajství

První koordinátoři Setkání LANP a BAP

30.10.2022 - 18:09

Dne 2. 10. 2022 se v Haus des Meeres ve Vídni sešli koordinátoři 2 dílčích projektů LANP a BAP, aby projednali/koordinovali sčítání v roce 2022.

Male of Allotoca diazi

Allotoca-Mesa Central, Záverecná zpráva k projektu 2021

09.03.2022 - 16:31

  Oddíl A: Vývoj členství od ledna 2020

  Na začátku roku 2020 měl projekt Allotoca-Mesa Central čtrnáct účastníků. Vzhledem k předchozím rokům pak prognóza pro začínající...

weiterlesen
Samec druhu Neoophorus regalis z řeky Río El Chivo (Foto: Isai Betancourt)

Závěrečná zpráva k projektu Allotoca-Mesa Central

19.01.2020 - 16:31

Závěrečná...

weiterlesen
Allotoca catarinae, Sameček

Allotoca - Mesa Central Conservation Project - čislo 1: Allotoca catarinae

20.04.2019 - 15:26

Běžná jména: Catarina Allotoca (anglicky), Catarina-darázspontyocska (maďarsky), Catarina-Kärpfling (německy), Tiro Catarina (španělsky)
Synonyma: ...

weiterlesen
Allotoca meeki

Oslo až Kolín

13.06.2017 - 16:53

Účastníci plemenné knihy...

weiterlesen
Řeka Guanajuato severně od Irapuata. Zde byly ještě poměrně zdravé populace Xenotoca variata a Goodea atripinnis. Výjimkou v této oblasti byl ...

Průzkum populací několika druhů Allotoca v únoru

28.04.2017 - 16:51

V únoru 2017 jsem se vydal s Erwinem Radaxem z 1. svazu akvárií a terárií Vídeňského Nového Města a přítelem z Anglie do mexických států Guanajuato a Michoacán, částečně za účelem kontroly...

weiterlesen
Group of young Allotoca zacapuensis

První Allotoca míří do Maďarska

12.02.2017 - 20:55

Kvůli chladnému počasí a dovoleným nebylo možné slíbená zvířata předat novým majitelům, ale minulý víkend se podařilo rozdat první zvířata. Tři páry Allotoca zacapuensis a dva...

weiterlesen
Laguna Zacapu

Start záchovného projektu Allotoca – Mesa Central

27.09.2016 - 23:08

Koncem září 2016 byl zahájen druhý záchovný program ÖVVÖ, Allotoca - Mesa Central. V současné době jsou v projektu zakotveni první členové a nyní se evidují jejich populace. Během...

weiterlesen