Chromidotilapiine Cichlids Conservation Project

Vzhledem k tomu, že se bohužel stále více druhů ze skupiny chromidotilapiových cichlid stává vzácnými nebo ohroženými, je předchozí projekt Limbochromis Conservation Project začleněn do nového, komplexnějšího projektu, a to do projektu 

Chromidotilapiine Cichlid Conservation Project (CCCP)

V rámci CCCP vznikne v blízké budoucnosti několik dílčích projektů, z nichž každý se bude podrobně zabývat jedním druhem. Jednotlivé třídy budou diferencovány s ohledem na význam ochrany druhů:

Do kategorie A jsou zařazeny pouze ty druhy, které podle současných znalostí osidlují pouze úzce vymezené oblasti v přírodě, tj. ve svém přirozeném rozšíření, a jsou silně ohrožené v důsledku známých dopadů na tyto oblasti (A1) nebo (pravděpodobně) osidlují pouze menší oblasti, a proto se jeví jako potenciálně silně ohrožené (A2).

Kategorie B zahrnuje druhy, u nichž nejsou známy přesné informace o jejich stavu ve volné přírodě, ale u nichž je na základě současných znalostí pravděpodobné, že mají relativně omezené rozšíření i ve volné přírodě, a proto by mohly být pravděpodobně nebo snadno ohroženy (B1). Může se také stát, že druhy mají sice dobrý areál rozšíření, ale vzhledem k pravděpodobnosti, že budou dováženy pro akvaristiku jen velmi zřídka (B2), např. kvůli infrastrukturním podmínkám v oblasti původu nebo politicko-sociologickým problémům, existuje předpoklad, že dovoz takového druhu - když už byl jednou umožněn - lze v dohledné době jen stěží nebo vůbec očekávat, a proto by měl být takový druh v hobby chovu zachován se zvláštní péčí.

Za určitých okolností může být druh kategorie A současně zařazen i do kategorie B. Obvykle však pouze druhy kategorie A splňují standardy záchovných programů zoologických zahrad nebo jiných vědeckých institucí, případně Červeného seznamu.
Stav jednotlivých druhů v rámci projektu bude přezkoumáván jednou za půl roku a v této době bude provedena případná změna klasifikace druhu.

Vedoucí projektu: Mag. Dr. Anton Lamboj    Email: a.lamboj@oevvoe.org

Partneři projektu:

 Zoo Schönbrunn, Vienna        Aquarium Berlin

Zpravodajství

ÖVVÖ Conservation Projects

Přehled stavu v roce 2019

10.02.2020 - 20:07

Chromidotilapiine Cichlid Conservation Project

Limbochromis Conservation Project, kategorie A1

...

weiterlesen
Nanochromis minor Conservation Project

Přehled stavu Nanochromis minor

27.08.2019 - 21:24

...

weiterlesen
Limbochromis Conservation Project

Přehled stavu Limbochromis robertsi

27.08.2019 - 21:19

...

weiterlesen
Nanochromis minor Conservation Project

Projekt Chromidotilapiine Cichlid Conservation (CCCP)

27.04.2019 - 13:02

Vzhledem k tomu, že se bohužel stále více druhů ze skupiny chromidotilapiových cichlid stává vzácnými nebo ohroženými, je předchozí projekt Limbochromis Conservation Project začleněn do nového,...

weiterlesen